10.5.1 Tidpunkt för slakt

Ny

KRAV-certifierade djur ska i normalfallet slaktas samma dag som de anländer till slakteriet. Av logistik- och djurvälfärdsskäl är det dock inte alltid fullt möjligt, därför får slakterier övernatta maximalt 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna under de förutsättningar som anges i regel 10.5.2–10.5.5. När övernattning är aktuell ska djuren vara i en etablerad djurgrupp och hållas i gruppen under uppstallningen utan att blandas med andra djur. En etablerad grupp får delas vid uppstallning (enligt regel 10.2.3), men gruppen ska inte heller då blandas med andra djur. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen