2.5.16 Att återfå certifikat

För att din produktion ska kunna återfå certifikatet ska du lämna in en plan där du beskriver (K):

  • vad som var orsaken till avvikelsen
  • vilka förebyggande åtgärder du kommer att genomföra för att avvikelsen inte ska upprepas.

Om planen godkänns så följer ditt certifieringsorgan upp den genom en extrakontroll inom 28 arbetsdagar från den tidpunkt då du meddelat att du genomfört de förebyggande åtgärder du planerat. (K)

Certifieringsorganet har rätt att ta betalt för denna extrakontroll. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen