2.11.1 När avtal krävs

Du får som KRAV-ansluten lantbrukare anlita en underleverantör utan att under leverantören är ansluten till KRAV-certifiering i följande fall (K):

  • Underleverantören hanterar KRAV-certifierade råvaror som du har producerat eller köpt in. Exempel på hantering är lagring av produkter, torkning av spannmål och rensning av utsäde.
  • Underleverantören förädlar ett livsmedel av råvaror som du själv producerat. Alla råvaror i en sammansatt produkt ska du själv ha producerat. Tillsatser, koksalt och vatten räknas inte som råvaror. Exempel på förädling är pressning av olja.

Underleverantörens uppdrag får inte gälla slakt. (K)

Certifieringsorganet gör kontroll hos underleverantören som en del av kontrollen av din verksamhet. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen