5.3.5.2 Andel kraftfoder i foderstaten för får och getter

Du får utfodra enligt följande:

  • Högst 30 procent kraftfoder till slaktdjur och unga djur (K).
  • Högst 40 procent kraftfoder till mjölkproducerande djur (EU). Du får höja andelen till högst 50 procent under 3 månader tidigt i laktationen (EU). Du får också tidigarelägga 3-månadersperioden för högdräktiga tackor och getter då de på grund av fostrens tillväxt inte har utrymme för att konsumera tillräckligt mycket grovfoder (K).
  • Högst 40 procent kraftfoder till lamm och killingar vid övergång från mjölkutfodring till normal grovfoderstat. Perioden får som längst vara 1 månad efter avvänjning. (EU)

Du ska beräkna andelen kraftfoder i foderstaten på det dagliga intaget av foder som torrsubstans. (EU)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen