15.3.3 Egenproducerade råvaror

Om du har tillgång till KRAV-certifierade råvaror från egen produktion får du tillgodoräkna dig dem som hållbara livsmedel till ett skattat marknadspris. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen