12.1.10 Tillåtetbedömning av produktionshjälpmedel

Ändrad

Du som tillverkar eller marknadsför ett produktionshjälpmedel och inte vill eller kan certifiera produkten kan få en bedömning gjord av om produkten får användas enligt KRAVs regler. Du ska då vända dig till ett certifieringsorgan, som är ackrediterat för att certifiera enligt reglerna i kapitel 4 (Växtodling) eller kapitel 12 (Produktionshjälpmedel), som gör en bedömning av produkten för att säkerställa att samtliga ingredienser är tillåtna enligt KRAVs regler i kapitel 4. För organiska och oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel ska innehållet av tungmetaller analyseras och en högsta tillåten giva anges enligt regel 4.4.8. Information om tungmetallinnehåll ska medfölja produkten. Du ska ange både halt och maxgiva.

Om produkten bedöms som tillåten, får du ange i produktinformationen, men inte på förpackningen, att produktionshjälpmedlet är tillåtet i KRAV-certifierad produktion. En tillåtetbedömning gäller i tre år och ska sedan förnyas.

Du betalar ingen licensavgift till KRAV vid tillåtetbedömning och du behöver inte redovisa försäljningsvärden för tillåtetbedömda produktionshjälpmedel.

Du hittar listor över tillåtetbedömda produktionshjälpmedel på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen