4.7.8 Åtgärdsplan vid överskott av kväve (gäller inte växthus)

Om certifieringsorganet med utgångspunkt i kvävebalansen bedömer att du har ett överskott av kväve så ska du ta fram en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ska du identifiera orsaken till kväveöverskottet och sedan kunna visa på åtgärder för att minska överskottet. (K)

Åtgärdsplanen får inte sträcka sig längre än fem år. Åtgärdsplanen kan innebära att överskotten ska följas upp med tätare balansberäkningar. (K)

Du ska följa åtgärdsplanen som du tar fram och den följs upp vid nästkommande kontrollbesök, eller tidigare om certifieringsorganet begär det. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen