3.10.8 Natur- och kulturskydd

Du ska visa omsorg om natur- och kulturmiljön, i synnerhet skyddsvärda natur- och kulturmiljöer, om du bedriver din produktion i eller i närheten av sådana miljöer. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen