4.0.3 Regler för växthusproduktion

De regler som inte gäller växthusproduktion är i rubriken markerade med ”gäller inte växthus”.

(K) Regeln är KRAVs egen