2.5.4 Mindre avvikelser

En mindre avvikelse är när din verksamhet inte uppfyller ett eller flera enskilda krav i någon av KRAVs regler. Vid en mindre avvikelse ska du inom 28 arbetsdagar lämna ett svar till revisorn. (K)

Där ska du redovisa (K):

  • vilken avhjälpande åtgärd du vidtagit
  • vilka förebyggande åtgärder du vidtagit eller kommer att vidta för att avvikelsen inte ska upprepas.

Ditt certifieringsorgan ska sedan inom fem arbetsdagar meddela om det beslutat att godkänna dina åtgärder. När certifieringsorganet har godkänt dina åtgärder är avvikelsen släckt. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen