5.1.9.14 Inköpt omställningsfoder – upp till 30 procent

Du får köpa in omställningsfoder som skördats 12 månader eller mer efter att omställningstiden påbörjats. Det inköpta fodret får då (EU):

  • som mest utgöra 30 procent av det årliga foderintaget, och
  • utgöras av alla grödor som är aktuella för djuren.

Fodret ska vara märkt med ”Foder producerat på mark under omställning till KRAV-certifierad produktion”.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen