2.1.6 Ansökan till ackrediterat certifieringsorgan

När du har fått ditt KRAV-nummer och har ansökt till ett ackrediterat certifieringsorgan kan du bli certifierad enligt KRAVs regler för något av de olika regelområdena. Vilka regelområden som finns framgår av regel 2.1.4.

Du som ansöker om KRAV-certifiering förbinder dig att:

  • följa de delar av KRAVs regler som din ansökan gäller (EU/K)
  • lämna kompletta ansökningshandlingar till ditt certifieringsorgan (EU)
  • betala avgifter för den aktuella certifieringen till ditt certifieringsorgan (EU) och licens till KRAV. Se även regel 2.7.4 (K).

På www.krav.se finns en lista över ackrediterade certifieringsorgan. Certifieringsorganen tillhandahåller ansökningshandlingar och information om gällande regler och priser. Om du söker ersättning för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion ska du ha ansökt till ett certifieringsorgan senast sista dagen för SAM-ansökan för att få stöd för innevarande kalenderår. Kontrollera datum för stödansökan och villkor för stöden med Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen