10.3.4 Dokumentation om KRAV-certifierat ursprung

Ändrad

När djuren kommer till slakteriet ska det finnas följande dokumentation/information om de KRAV-certifierade djuren:

  • Giltigt certifikat
  • Intygande om de enskilda djurens certifieringsstatus (exempelvis KRAV-godkända, under läkemedelskarens, eller under omställning)
  • Information som slakteriet behöver för att uppfylla regel 10.2.3 och 10.5.3

Om dokumentation saknas eller är ofullständig får slakteriet inte ta emot djuren som KRAV-certifierade. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen