5.1.4.3 Dokumentation för livdjur

Om du säljer livdjur ska du skicka med ett utdrag ur behandlingsjournalen för de senaste 12 månaderna till nästa ägare. Du ska även skicka med dokumentation över eventuell pågående omställningstid eller karens efter läkemedelsbehandling. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen