11.4.2 Innehållsdeklaration

Du ska på förpackning, produktblad eller liknande ha en innehållsdeklaration som anger (EU):

  • alla KRAV-certifierade råvaror som ingår i produkten
  • varje KRAV-certifierad råvaras andel av totalvikten, i torrsubstans
  • de råvaror från andra årets omställning som ingår i produkten (om så är fallet), samt vilken andel dessa utgör av totalvikten, i torrsubstans
  • andelen foderråvaror av jordbruksursprung som ingår i produkten.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen