3.2.3 Undvika föroreningar

Du ska ha rutiner som säkerställer att KRAV-certifierade produkter och produktionshjälpmedel inte förorenas av oönskade ämnen i omgivningen (till exempel från behållare eller emballage). (EU)

Om du ska lagra KRAV-certifierade produkter i förpackningar eller emballage som tidigare innehållit produkter som inte är KRAV-certifierade, ska du rengöra dessa noggrant innan. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen