10.7.3 Antal djur i bedövningsbox

Slakteriet ska se till att det inte är så många djur i en bedövningsbox att de oroar varandra eller skadar sig på grund av trängseln. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen