2.5.8 Större avvikelse som kan avhjälpas

Om ditt certifieringsorgan bedömer att avvikelsen kan avhjälpas begär det en åtgärdsplan från dig. Du ska lämna den till certifieringsorganet inom sju arbetsdagar. I planen ska du beskriva (K):

  • hur du ska avhjälpa felet
  • vad som var orsaken till avvikelsen
  • vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta för att avvikelsen inte ska upprepas.

Ditt certifieringsorgan ska inom fem arbetsdagar meddela om det beslutat att godkänna dina åtgärder. Om åtgärderna godkänns följer certifieringsorganet upp dem genom en extrakontroll inom 28 arbetsdagar från den ursprungliga kontrollen. Vid behov, till exempel för att kontrollen behöver göras under rätt säsong, får den extra kontrollen göras senare än 28 dagar efter den ursprungliga kontrollen. När ditt certifieringsorgan gjort den extra kontrollen och verifierat att dina åtgärder är genomförda är avvikelsen släckt. (K)

Ditt certifieringsorgan har rätt att ta betalt för denna extrakontroll. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen