4.9.3 Tillåtna växtskyddsmedel

Du får använda vissa typer av växtskyddsmedel i din KRAV-certifierade odling. Men observera att växtskyddsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Alla växtskyddsmedel i tabellen är tillåtna enligt gällande EU-förordning för ekologisk produktion. Fullständiga villkor för användning finns på Kemikalieinspektionens webbsida www.kemi.se.

Växtskyddsmedel Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning  
Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung    
Allium sativum (vitlöksextrakt)   EU
Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (Nimträd)   EU
Bivax Endast som sårbalsam/sårskydd EU
COS-OGA, Chito-OligoSackarid - Oligo-galakturonsyra   EU
Hydrolyserade proteiner utom gelatin   EU
Laminarin Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med gällande EU-förordning för ekologisk produktion eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med denna förordning. EU
Maltodextrin Får inte vara framställd av eller med genetiskt modifierade organismer. EU
Feromoner Endast i fällor och dispensrar. EU
Vegetabiliska oljor (till exempel olja av mynta, tall och kummin) Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning. EU
Pyretriner Endast av vegetabiliskt ursprung EU
Kvassia utvunnet ur Quassia amara Endast som insektsmedel, repellent. EU
Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Medel för avskräckning.

Får inte användas på ätbara delarna av grödan och under förutsättning att grödan inte äts av får eller get.

EU

Salix spp Cortex

(bark från Salix-arter)

  EU
Terpener Eugenol, geraniol och tymol EU
Allmänkemikalier    
Livsmedelsbaserade allmänkemikalier

Bland annat lecitin, sackaros, fruktos, ättika och vinäger, vassle, kitosanhydroklorid (som erhålls från hållbart fiske eller ekologiskt vattenbruk) och åkerfräken, Equisetum arvense.

Endast de allmänkemikalier enligt definitionen i artikel 23 i förordning (EG) nr 1107/2009 som utgör livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Ämnena får inte användas som ogräsbekämpningsmedel.

EU
Mikroorganismer eller ämnen som produceras av mikroorganismer    
Mikroorganismer (bakterier, virus och svamp) Härrör inte från genetiskt modifierade organismer. EU
Spinosad   EU
Cerevisan Får inte vara framställd av genetiskt modifierade organismer. EU
Övriga ämnen    
Aluminiumsilikat (kaolin)   EU
Kalciumhydroxid (släckt kalk) Vid användning som svampmedel, endast i fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena. EU
Koldioxid   EU
Etylen   EU
Fettsyror (till exempel Kaliumsalt (såpa) av fettsyror) Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning. EU
Järnfosfat (järn(III) ortofosfat) Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter. EU
Väteperoxid   EU
Kiselgur (diatoméjord)   EU
Svavelkalk (kalciumpolysulfid)   EU
Paraffinolja   EU
Kaliumvätekarbonat och natriumvätekarbonat (Kaliumbikarbonat/ natriumbikarbonat)   EU
Kvartssand   EU
Natriumklorid (salt) Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning. EU
Svavel   EU