5.0.1.2 Omfattning av certifieringen

Du som är certifierad för djurhållning får lagra, hantera, enkelt förädla, förpacka och märka produkter från din egen KRAV-certifierade djurhållning (egna råvaror). Du får också sälja andras oförpackade KRAV-certifierade produkter. (K)

Utöver din djurhållningscertifiering, ska du vara certifierad för Livsmedelsförädling, om du förädlar, förpackar eller märker andras KRAV-certifierade produkter, eller bearbetar egna KRAV-certifierade produkter.

(K) Regeln är KRAVs egen