3.6.1 Natur- och kulturskydd

Du ska alltid visa omsorg om natur- och kulturmiljöer. Detta gäller i synnerhet om du bedriver din produktion i eller i närheten av särskilt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. (K)

I reglerna 4.5.1 och 4.5.2 finns mer detaljerade regler om natur- och kulturskydd för lantbruksföretag.

(K) Regeln är KRAVs egen