17.3.4 Dokumentation och rutiner

Du ska ha dokumentation som visar hur fartyget lever upp till de miljö-, fiske- och arbetarskyddslagar som gäller. Det ska också finnas rutiner som säkerställer att den som ansvarar för fartygets fiske får reda på till exempel lagändringar och eventuella fiskestopp.

(K) Regeln är KRAVs egen