10.7.5 Kontroll av bedövningens effekt

Slakteriet ska omgående kontrollera att bedövningen fungerar på varje enskilt djur. Bedövningen ska kontrolleras utifrån bedövningsmetod och djurslag. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning