4.8.2 Tungmetaller och andra oönskade ämnen

Om du använder gödsel- och jordförbättringsmedel som köps in eller tas in utifrån på annat sätt får det inte leda till att tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen eller smittoämnen anrikas i marken. (K)

För att förhindra anrikning av tungmetaller ska du följa regel 4.4.7 och 4.4.8. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen