12.0.1 Andra regler du ska följa

Du som är certifierad för tillverkning och marknadsföring av produktionshjälpmedel ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20.

(K) Regeln är KRAVs egen