5.2.7.2 Besättningar som inte är anslutna till Kokontrollen

Om du har en besättning som inte är ansluten till Kokontrollen ska du systematiskt följa upp djurvälfärden genom att årligen dokumentera åtminstone följande nyckeltal (K):

NYCKELTAL GRÄNSVÄRDEN *
• Spädkalvsdödlighet 0-24 tim. 11%
• Kalvdödlighet 1-180 dagar (kvigkalvar) 10 %
• Ungdjursdödlighet 6-15 månader (kvigor) 4 %
• Självdöda/avlivade kor 10 %
• Utgångna kor (ej liv) 47 %
• Totalt antal sjukdomsfall (kor) 44 %
• Mastitbehandlingar 22 %
• Veterinärbehandlade klöv-och bensjukdomar 5 %


* Siffrorna motsvarar gränsvärdena för de 10 procent som har sämst värden bland besättningarna i Signaler Djurvälfärd (= röd gubbe).

På www.krav.se hittar du en lathund för hur ovanstående parametrar beräknas.

Om något av ovanstående nyckeltal överskrider de gränsvärden som anges i tabellen eller om andra tecken tyder på djurvälfärdsproblem ska du låta göra ”Fråga kon” eller motsvarande. (K)

Undantaget är om något nyckeltal överskrider gränsvärdena och orsaken kan härledas till ett genomtänkt strategiskt arbete, som inte äventyrar djurvälfärden, eller till en enstaka händelse (till exempel ett tillfälligt sjukdomsutbrott). Då behöver du inte låta göra ”Fråga Kon” eller motsvarande. Du ska däremot följa upp att redan vidtagna åtgärder fått effekt genom att kontrollera att nyckeltalet visar ett värde under gränsvärdena när 12 månader passerat. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen