2.3.4 Dokumentationskrav

Du ska dokumentera hur du uppfyller KRAVs regler och ha dokumentationen tillgänglig på det vis som certifieringsorganet begär. Certifieringsorganet har rätt att kräva att du har den dokumentation som det anser sig behöva. (EU)

Du ska löpande dokumentera de produkter och råvaror som du köper in till den KRAV-certifierade produktionen. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om vad du har köpt, hur mycket du har köpt samt vem eller vilket företag som levererat produkterna eller råvarorna. Du ska som KRAV-ansluten också löpande dokumentera de KRAV-certifierade varor du säljer, det vill säga vad du har sålt, hur mycket och till vem eller vilket företag. (EU)

För att inköpta råvaror och produkter ska kunna räknas som KRAV-certifierade ska det tydligt framgå på fakturor, följesedlar eller annan dokumentation (exempelvis certifikat) att de är KRAV-certifierade. (EU/K)

Du ska spara dokumentationen i minst två år, eller enligt gällande lagstiftning, så att certifieringsorganet kan kontrollera den. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen