12.1.2 Produktionshjälpmedel som ska vara KRAV-certifierade

Ett produktionshjälpmedel ska vara KRAV-certifierat om det helt eller till viss del består av följande organiska gödselmedel:

  • Komposterat eller fermenterat källsorterat hushållsavfall (se regel 12.3.4)
  • Rötrest från biogasanläggning där animalisk biprodukt ingår i substratet. För rötrest där otillåten stallgödsel ingår i substratet räcker det med en tillåtetbedömning (se regel 12.3.5)
  • Biprodukter av animaliska ursprung, till exempel benmjöl (se regel 12.3.6)
(K) Regeln är KRAVs egen