5.5.5.6 Fri tillgång till grovfoder

Du ska ge dina fjäderfän fri tillgång till grovfoder (EU). Du kan utfodra med rotfrukter istället för grovfoder. Grovfodret ska finnas inomhus eller på verandan, under förutsättning att dina fjäderfän har ständig tillgång till denna. Från maj till september får betet på rastgården ersätta kravet om grovfoder inomhus, förutsatt att värphönsen betar ute. (K)

Du får begränsa mängden grovfoder under uppvärpningen om detta behövs för att inte påverka den övriga foderkonsumtionen. (K)

Grovfoderbriketter som är långstråiga behöver inte kompletteras med mer än 20 procent annat grovfoder. (EU)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen