5.2.5.1 Självförsörjningsgrad för nötkreatur

Ändrad

Till en viss grad ska du producera fodret på din egen gård, eller i samverkan med en annan gård. Självförsörjningsgraden för nötkreatur ska vara:

  • minst 60 procent för mjölkkor och rekryteringsdjur (EU)
  • minst 75 procent för övriga nötkreatur (K).

Nötbesättningar i områden med begränsad tillgång till eget foder och begränsad möjlighet att samarbeta om foder och gödsel med en annan KRAV-certifierad gård, till exempel på öar, kan undantas från självförsörjningskravet på 75 procent. Detta kan då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 60 procent. (K)

Ditt certifieringsorgan bedömer vad som är en rimlig nivå för din gård.

Från 2024 ska självförsörjningsgraden för mjölkkor och rekryteringsdjur vara 70 procent enligt (EU) 2018/848.

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen