20.2.3 Användning av EU-logotypen

Du ska använda EU-logotypen på KRAV-certifierade färdigförpackade produkter som omfattas av förordning (EU) 2018/848 och är förpackade i Sverige eller i något annat EU-land. Detta ska du göra även om de innehåller råvaror från ett land utanför EU. På förpackade produkter som du importerar från ett land utanför EU och bara märker får du själv välja om du vill använda EU:s logotyp eller inte. När du använder EU-logotypen ska du ange den kod som hänvisar till certifieringsorganet i samma synfält. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen