6.4.1 Binas födosök

Nektar- och pollenkällor inom tre kilometers radie från bigården ska huvudsakligen vara KRAV-certifierade, EU-ekologiska eller av naturligt ursprung. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen