10.1.5 Rådgivarens kompetens

Den som har bred och dokumenterad praktisk erfarenhet av djurhantering i samband med slakt, samt har utbildning i etologi, får ge råd enligt ovan till ett slakteri där denna person inte är verksam. (K)

Rådgivaren ska också ha (K):

  • kännedom och förståelse för KRAVs regler, så att även regelkrav identifieras
  • kännedom om den senaste utvecklingen inom djurvälfärdsfrågor rörande hantering och bedövningssystem.
(K) Regeln är KRAVs egen