2.5.6 Kontroll av åtgärder mot en mindre avvikelse

Ditt certifieringsorgan kommer vid nästa kontroll att granska att du har avhjälpt och förebyggt avvikelsen så att den inte upprepas. Om det visar sig att du inte har avhjälpt eller förebyggt avvikelsen på det sätt som du har uppgett i ditt svar, ska revisorn hantera avvikelsen som en större avvikelse. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen