5.1.9.6 Foder av god kvalitet och anpassat till djurslaget

Du ska ge djuren ett foder som de mår bra av. Fodret ska vara av god hygienisk kvalitet och sammansättningen ska vara anpassad till respektive djurslag och produktion. (SL)

Större avvikelse
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning