4.3.2 Flera brukningsenheter eller nära samarbete med andra gårdar

Vid nära samarbete mellan KRAV-certifierad och konventionell produktion på olika brukningsenheter ska du på begäran redovisa uppgifter från andra brukningsenheter än den KRAV-anslutna till ditt certifieringsorgan. Certifieringsorganet får då utföra kontroll även vid dessa enheter. (EU)

Regeln gäller (EU):

  • om du driver flera brukningsenheter, exempelvis om du delat upp en brukningsenhet i flera företag
  • om du har ett omfattande samarbete med ett annat lantbruksföretag
  • om samma person(er) som ingår i ledningen för ett KRAV-anslutet lantbruksföretag också ingår i ledningen för ett lantbruksföretag med konventionell produktion.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen