17.5.7 Köldmedier ombord

Du får bara använda ozon- och klimatneutrala köldmedier ombord.

Du ska till exempel inte välja HFC-föreningar. Exempel på köldmedier som får användas är koldioxid, butan, propan och ammoniak.

(K) Regeln är KRAVs egen