3.2.2 Åtskillnad vid förädling

Om du använder lokaler, maskiner och annat för både KRAV-certifierad produktion och produktion som inte är KRAV-certifierad så ska du minimera riskerna för sammanblandning genom tydlig åtskillnad i produktionsprocessen. Du ska noggrant rengöra sådant som behållare, transportutrustningar och maskiner vid varje tillfälle innan du börjar tillverka KRAV-certifierade produkter. Du ska se till att det finns skriftliga rutiner som säkerställer att åtskillnaden upprätthålls. (EU)

 

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen