9.1.3 Koksalt och vatten

Vatten kan inte KRAV-certifieras och ska inte räknas med vid beräkning av KRAV-certifierad andel i en sammansatt produkt. Du ska dock räkna med vatten som blivit tillsatt vid rekonstituering. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen