2.7.5 Redovisning av försäljningsvärden

Ändrad

Du som är certifierad för ett eller flera av följande regelområden (K):

  • Livsmedelsförädling, kapitel 9
  • Fodertillverkning, kapitel 11
  • Produktionshjälpmedel, kapitel 12
  • Import och införsel, kapitel 16

Ska senast den 15 mars varje år redovisa föregående kalenderårs försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter. Du ska logga in och redovisa värdena i Mitt KRAV på: www.krav.se.

Du ska kunna visa hur du beräknat ditt försäljningsvärde

(K) Regeln är KRAVs egen