6.1.2 Ansökan

Du kan inte börja din omställning efter den 1 maj innevarande år. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen