4.1.12 Övergång från EU-ekologisk till KRAV-certifierad odling

Du som haft din ekologiska växtodling certifierad enligt gällande EU-förordning för ekologisk produktion och vill få den KRAV-certifierad ska anmäla det till ditt certifieringsorgan. Det behövs ingen ny omställningstid, men du ska uppfylla KRAVs regler senast från anmälningsdatum. (K)

Ovanstående gäller även om du säger upp KRAV-certifieringen, är EU-certifierad och sedan vill återinträda i KRAV-certifieringen. Du får däremot inte rutinmässigt växla fram och tillbaka mellan EU-certifiering och KRAV-certifiering på en och samma mark. (K)

Om övergång från EU-certifierad till KRAV-certifierad odling anmäls till certifieringsorganet efter att grödan är skördad, så kan inte skörden räknas som KRAV-certifierad. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen