2.2.1 Giltigt certifikat

Du ska ha ett giltigt certifikat som visar att din produktion är KRAV-certifierad. Du får inte sälja produkter med KRAVs namn eller märke innan du av ditt certifieringsorgan fått ett underskrivet anslutningsavtal och ett certifikat för det regelområde som din verksamhet omfattar (se regel 2.1.4). För att certifieringsorganet ska utfärda ett certifikat krävs en kontroll av din verksamhet och att resultatet av kontrollen är godkänt. (EU)

Certifikatet är giltigt under den tid som framgår på certifikatet, oavsett om en ny utgåva av KRAVs regler har publicerats efter utfärdandedatum.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen