2.1.7 Tidpunkt för ansökan

För de flesta verksamheter får du lämna in din ansökan när som helst under året. Du ska lämna din ansökan i tillräckligt god tid för att certifieringsorganet ska hinna hantera den innan du vill börja med KRAV-certifierad verksamhet. Respektive certifieringsorgan informerar om när du ska lämna din ansökan. Har du en produktion som kräver omställningstid ska certifieringsorganet meddela när din produktion kan bli certifierad. (K)

För vildväxande produktion (kapitel 8) finns ett senaste ansökningsdatum på våren för att certifieringsorganet ska kunna planera och utföra kontroll i tid. Detta datum står angivet i certifieringsorganets ansökningshandlingar för varje år. För biodling (kapitel 6) gäller 1 maj som sista dag för ansökan. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen