15.2.2 Godkända livsmedel

Du får bara tillgodoräkna livsmedel med följande märkningar som godkända livsmedel:

Märkning Begränsning
  • KRAV-certifierad
Alla produkter kan tillgodoräknas
  • EU-ekologiskt certifierad
Vegetabiliska produkter kan tillgodoräknas
  • MSC-certifierad
MSC-certifierad produkter utan tillsatser eller med tillsatser enligt KRAVs regler i bilaga 2 får tillgodräknas
(K) Regeln är KRAVs egen