4.13.5 Hygien

Du ska ha skriftliga rutiner för:

  • personalhygien
  • hur man ska agera vid skada eller sjukdom.

Alla som arbetar med odling och hantering ska:

  • ha tillgång till toaletter med möjlighet till handtvätt
  • alltid tvätta händerna innan arbete påbörjas och efter toalettbesök
  • ha hela och rena skydds- och arbetskläder
  • känna till rutinerna för personalhygien och för hur man ska agera vid skada eller sjukdom.