2.7.5 Redovisning av försäljningsvärden

Du som är certifierad för ett eller flera av följande regelområden (K):

  • livsmedelsförädling
  • fodertillverkning
  • produktionshjälpmedel
  • import och införsel

Ska senast den 15 mars varje år redovisa föregående kalenderårs försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå. Du ska logga in och redovisa värdena i Mitt KRAV på: www.krav.se.

(K) Regeln är KRAVs egen