5.1.10.7 Tillsatser och substrat vid ensilering

Du får använda följande tillsatser vid ensilering (EU):

  • Enzymer och mikroorganismer. Får användas endast om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.
  • Myrsyra, natriumformiat, propionsyra, sorbinsyra, citronsyra, mjölksyra och ättiksyra.

Utöver dessa får du även använda melass i den mängd som behövs för ensilering. (EU)

På KRAVs webbplats finns en lista över ensileringsmedel som är bedömda som tillåtna enligt denna regel av ett certifieringsorgan. Se www.krav.se/tillatna-ensileringsmedel.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen