6.3.3 Hantering av vax vid inköp av konventionella samhällen

Om du köper konventionella bisamhällen ska du placera drottningen på KRAV-certifierat vax och spärra av så att hon inte kan gå på det konventionella vaxet. Därefter ska du byta ut det konventionella vaxet ur biodlingen efterhand som ynglen kryper ut ur det, och ersätta med KRAV-certifierat vax. Det konventionella vaxet ska vara helt utbytt inom två månader, annars ska det bisamhället genomgå ett års omställningstid. Om det finns honung i borttagna ramar klassas den som konventionell och ska särhanteras. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen