4.3.1 Åtskillnad mellan KRAV-certifierade och konventionella produktionsenheter

Ändrad

Om du bedriver både KRAV-certifierad och konventionell produktion på samma brukningsenhet ska det ske på tydligt åtskilda produktionsenheter. Även produktion under omställning ska ske på produktionsenheter som är tydligt åtskilda från dem med KRAV-certifierad och konventionell produktion. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen